Ishga taklif etamiz

mbr ishchisi (kadrlar zahirasi)

Sana: 11-02-2016
Talablar: Ort msus mlumt
Microsoft Office v Accessni bilish mqullndi
mbrchilik shsid ish tjribsi
Yuk kotrish trnsprtid ishlsh tjribsi.
Majburiyati: Mtrillrni mbrg jylsh, ornidn siljitish, orsh, ormdn lish, yuklsh
Tyyor mhsultlrni yuklb jontish
mtrillrning glbl tizimig kirim v yuklb jontishlrni kiritib brish
Mtrillr v tyyor mhsultlrni blgilngn yonlishlr boyich ytkzib brishni mlg shirish
kltirilgn dtllrni sift tlbig msligini tkshirish v bshqlr.   Ishga taklif etamiz