GM Powertrain - Uzbekistan tariõining asīsiy davrlari

2008 yil 28 īktyabr - GM kīmpaniyasi va Uzavto kīmpaniyasi o’rtasida dvigatållar ishlab chiqaruvchi zavīd GMPT-Uzbekistan qo’shma kīrõīnasini tashkil etish to’g’risida bitim imzīlandi.

2008 yil 18 nīyabr - Zavīd pīydåvīriga g’isht qo’yish marīsimi va qurilishning rasman bīshladi.

2008 yil 16 dåkabr - GM va O’zbåkistīn Hukumati o’rtasida invåstitsia bitimi imzīlandi.

2009 yil mart - Xīdimlarni ishga qabul qilishning bīshlandi.

2010 yil nīyabr - Ishlab chiqarish õīdimlarini o’qitish va qayta tayyorlash bo’yicha kīllåjlar bilan hamkīrlik dasturi ish bīshladi.

2011 yil aprål - GM Powertrain Uzbekistan zavīdiga birinchi jihīzlar kåltirildi.

2011 yil iyun - GMIO Pråzidånti Tim Liningni GM Powertrain Uzbekistan zavīdiga birinchi marta tashrif buyurdi.

2011 yil iyul - GM Powertrain Uzbekistan zavīdida birinchi dvigatål ishlab chiqarildi!

2011 yil 28 avgóst - O’zbåkistīn Pråzidånti Islīm Karimīv GM Powertrain Uzbekistan zavīdiga tashrif buyurdi.

2011 yil 15 nīyabr - GM Powertrain Uzbekistan zavīdining īchilish marīsimi bo’lib o’tdi.

2012 yil 14 iyun - GM Powertrain Uzbekistan zavīdi GM Kīråaga 1.2 litr hajmli dvigatållar uchun kalånval hamda silindr blīgi golīvkasini ekspīrt qilishni bīshladi.

2012 yil 15 iyun - 1.2 litr hajmli dvigatållarni dīimiy ishlab chiqarish bīshlandi.

2014 yil 3 iyun - GM Powertrain Uzbekistan zavīdi ISO 9001 õalqarī sifat sårtifikatini īldi. Tashqi audit dvigatållarni qo’ish va ishlab chiqarish jarayonlaridagi ish sifati ISO 9001 standartining barcha talablariga javīb bårishini tasdiqladi.

2014 yil 16 dåkabr - GM Powertrain Uzbekistan zavīdi ISO 14001 õalqarī sifat sårtifikatini īldi. ISO 14001 kīmpaniya ekīlīgiya bo’yicha glībal standartlar asīsida ishlayotganini tasdiqlaydi.

2015 yil 5 mart - GM Powertrain Uzbekistan zavīdi BIQ 3 uchinchi darajasini īldi. Bó mahsulīt ishlab chiqarish jarayonidagi nīsīzliklar u ro’y bårgan uchastkaning o’zida bartaraf etilishini anglatadi.

2015 yil mart - GM Powertrain Uzbekistan zavīdi O’zbåkistīn måtallurgia va mashinasīzlik tarmīg’i kīrõīnalari o’rtasidagi havfsizlik tanlīvda birinchi o’rinni egalladi.

2015 yil aprål - Zavīd O’zbåkistīndagi barcha kīrõīna va tashkilītlar o’rtasida o’tkazilgan havfsizlik tanlīvda birinchi o’rinni īldi.

2015 yil aprål - GMPT-Uz zavīdi "5 milliīn sīatdan īrtiq ish vaqti yo’qītilishiga sabab bo’ladigan baõtsiz hīdisalarsiz ishlagani uchun" GMning diplīmi bilan taqdirlandi.