Ishga taklif etamiz

Nzrt-olchv sbblri v vtmtikni (NOv) szlvchi

Sana: 26-09-2016
Talablar: 3 yildn km bolmgn ish tajribasi
tnik kllj, univrsitt
Muhandislik uskunlrining NO v vtmtiksi tuzilishi v ish prinsiplrini bilish.
Funksinl v ksbiy qbiliyatlr, gzki v yozm mulqt brsid yashi konikmlr
Tshubbuskrlik v mummlrni hl etish qbiliyati
Ntij v siftg intilish
Qdriyatlr v etikg sslngn yalitlik v ishnch
Tshkiltchilik qbiliyatlri
Majburiyati: Ozig biriktirilgn uskunlrning vriyasiz v siftli ishlshini, uni oz vqtid siftli tmirlsh v tnik izmt korstishni, uni mdrniztsiya qilish va uskung tmirlsh izmti korstishning tjmkrligini shirishni tminlydi.
Kmpniyaning mnizmlri, sbblri, olchv uskunlri, jihzlri v bshq mulkini tkshirish, ishchi hltid sqlsh v vylsh.
Uskunni ekspluttsiya qilishning biriktirilgn izmt korstish hududini muntzm rvishd yashilb brish.
Mummlrni mustqil rvishd hl qilish konikm v qbiliyatini shirib brish.
Ozig biriktirilgn uskunlrni tkshirish v ishchi hltid sqlsh
Oz vqtid prfilktik tnik izmt korstishni mlg shirish.
Uskunlrning totb turishi hqid mlumtlrni tqdim etish hmd ulrning totb turishi etimllrini kundlik thlil qilishd yordm korstish.
Uskunlrni ishltish v prfilktik izmt korstish jryonid tpshirilgn vziflrni bjrish.
Ozining bvsit rhbrining izmt yuzsidn tpshiriqlrini bjrish.
Uskunlrni ekspluttsiya qilish v tmirlsh ishlrini mlg shirish jryonid mhnt muhfzsi, tnik vfsizligi qid v myorlrig, eklgik vfsizlik tlblrig riya etilishini tminlydi.
Uskunlrd prfilktik ishlrini mlg shirishning tsdiqlngn jdvlig riya etish.   Ishga taklif etamiz