Ishga taklif etamiz

dimlrni bhlsh boyich mutssis (kdrlr zhirsi)

Sana: 13-08-2015
Talablar: liy mlumt
Mmuriy fliyatd, imkn qdr ishlb chiqrish kmpniyasi yoki rkruting gntligid 1 yildn km bolmgn ish stji.
Turli drjdgi pzitsiyalrd (ishchilr pzitsiyasi, mutssislr, ort bogin rhbrlri) suhbt otkzish tjribsi
Yuqri drjdgi kmmuniktiv konikmlr (hm gzki, hm yozm)
Shsiy kmpyutrd ishlsh konikmsi MS Officedn tjribli fydlnuvchi
Ingliz yoki ozbk tilini ortchdn yuqri drjd bilish.
Majburiyati: Orntilgn trtibd ishlb chiqrish v tnik, hmd mmuriy-bshqruv pzitsiyalri uchun nmzdlrni tnlsh v bhlshning brch bsqichlrini mlg shirish.
Nmzdlrni bhlsh ntijlrig ishlv brish, ntijlrni tgishli shkl v mlumtlr bzsig kiritish
Nmzdlrni v kmpniyaning bshq bolimlri vkillrini dimlrni tnlsh v bhlsh jryonidn brdr qilish.
Suhbtni tshkil qilish v otkzish
Nmzdlrni bhlshning togriligini tkshirish v bhlrning muvfiqlshtirilgnligini tminlsh.
dimlrni bhlsh togrisid mlumtlrni tqdim etish hmd bu yonlishd dimiy rvishd brt, sttistik hisbtlrni tyyorlshd ishtirk etish   Ishga taklif etamiz