deloitte

MUSTAQIL AUDITORLAR HISOBOTI

General Motors Powertrain - Uzbekistan Aksionerlik jamiyati tasischilariga

Biz General Motors Powertrain - Uzbekistan Aksionerlik jamiyatining (keyingi orinlrd Kmpniya) ilvdgi mliyaviy hisbtining ditini otkzdik. U oz ichig 2014 yil 31 dekbr hltig buxgalteriya hisbtini, mliyaviy ntijlr togrisidgi tegishli hisbtni, pul mblglrining hrkti togrisidgi hisbtni, yuqridgi snd tuggn yild kpitld yuz bergn ozgrishlr togrisidgi hisbtni, shuningdek Ozbekistn Respubliksi Buglteriya Hisbi Milliy Stndrtlri (keyingi orinlrd OBHMS) tlblri ssid ishlb chiqilgn hisb siyostining ssiy prinsiplri v bshq tushuntirish mlumtlrini ldi.

Mliyaviy hisbtni tyyorlshg rhbriyatning jvbgrligi

Rhbriyat mliyaviy hisbtni OBHMS tlblri ssid tyyorlsh v uni tqdim etish, shuningdek rahbariyat tomonidan moliyaviy hisobotni tayorlash uchun zrur deb tpilgn hltlrid, mliyaviy hisbtlrni vijdnn tyyorlmslik yoki tlr qibtid dlillr buzilishining ldini lish mqsdid ichki nzrt tizimini yartish uchun jvbgr hisblndilar.

uditrlrning jvbgrligi

Bizning mjburiyatimiz ozimiz otkzgn udit ssid mzkur mliyaviy hisbtning togriligi boyich uls berishdn ibrtdir. Biz uditni lqr udit stndrtlri ssid otkzdik. Mzkur stndrtlr uditrlr tmnidn lq qidlrig riya etilishini, shuningdek uditni mliyaviy hisbt sezilrli tliklrg eg emsligig etrlikch ishnch hsil qildign trzd otkzishni rejlshtirish v lib brishni tlb qildi.

udit, mliyaviy hisbt boyich snli korstkichlr v izhlrg nisbtn uditrlik dlillrini lish uchun zrur bolgn tdbirlrnni mlg shiradi. Zrur tdbirlrni tnlsh, uditrlrning ksbiy mulhzsiga asoslanib, u mliyaviy hisbtd mliyaviy suistemlchiliklr v tlr qibtid dlillr sezilrli drjd buzilganlik ehtimolini baholashni hm kozda tutdi. Bundy etimllrni bhlsh, ichki nzrt tizimi fliyatining smrdrligi togrisid uls chiqrmgn hld mliyaviy hisbtlrni tyyorlsh v hqqniyligi uzsidn ichki nzrt tizimini korib chiqishni hm oz ichig ldi. udit, shuningdek qollnilyotgn hisoblash siyosatini togriligini v rahbariyat tomonidan yol qoilgan harakatlarni ssliligini baholashni, hmd umumn mliyaviy hisbt taqdim etilganligiga bh berishni ham oz ichig ldi.

Biz tomondan lingn ditrlik dlillr oz ulsmizni berishimiz uchun etrli v zrur asos, deb hisblymiz.

uls

Bizning fikrimizch, mliyaviy hisbt brch mvjud jihtlri biln General Motors Powertrain - Uzbekistan ksinerlik jmiyatining 2014 yil 31 dekbr hltig buglteriya blnsini, shuningdek uning fliyatining mliyaviy ntijlrini, pul mblglrining qyd etilgn snd tuggn yildgi hrkti ntijlrini Ozbekistn Respubliksi Buglteriya Hisbi Milliy Stndrtlri tlblriga muvofiq, ishnrli trzd ks ettirgn deb hisoblaymiz.

Muhim hltlr

Mliyaviy hisbtg 6-Izhd korstilishich, Kmpniyaning 2014 yil 31 dekbrd yakunlngn yild lgn drmdining 99,7 fizi lqdr tmnlr biln bitimlrdn lingn. Mzkur msl boyicha Bizd qoshimch izh mvjud ems.

Bshq mlumtlr

Kmpniyaning 2013 yil 31 dekbrd tuggn yil boyich mliyaviy hisbti bshq uditr tmnidn tekshirilgn v bu hisbt boyich 2014 yil 24 preld mutlq ijbiy uls berilgn.

Biz mliyaviy hisbtning 2013 yil boyich slishtirm korstkichlrining krrektirvklri berilgn 4 v 5-Izhlrig etibr qrtmiz. Mzkur msld Bizning qoshimch izhimiz mvjud ems.

sign

2015 yil 22 prel
Tshkent, Ozbekistn