AFFILATSIYALANGAN SHAXSLAR ROYXATI (hisobot yili yakuni holatiga)

F.I.Sh. yoki toliq nomi Jylshgn mnzili (yashsh jyi) (dvlt, vilyat, shhr, tumn) Ulr ffil. Shslr db tn linishi uchun ss Bshlnish snsi

1 Srdji Rsh rya Rspublisi, Sul sh. uztuv ngshi risi 27.06.2014
2 Minrv Mtibg rya Rspublisi, Sul sh. uztuv ngshi zsi 27.06.2014
3 Rmuld Ritvinsi Rssiya Fdrtsiyasi uztuv ngshi zsi 27.06.2014
4 Sttrv Dilshd Nmtvich Ozbistn Rspublisi, Toshnt sh. uztuv ngshi zsi 27.06.2014
5 Yusupv Rustm Frhdvich Ozbistn Rspublisi, Toshnt sh. uztuv ngshi zsi 15.12.2014
6 Geist Robert Walter Ozbistn Rspublisi, Toshnt sh. "General Motors Powertrain - Uzbkistn" J Bsh dirtri 27.06.2014
7 "GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" mpniyasi QSH, Dtryt sh. "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi 21.01.2009
8 "Ozvtsnt" ksinrlik Kmpniyasi Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi 21.01.2009
9 Msuliyati chklngn jmiyat shklidgi "JV MAN Auto-Uzbekistan" Qoshm krnsi Ozbkistn Rspubliksi, Smrqnd sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
10 "vtsnt-trminl" unitr krnsi Ozbkistn Rspubliksi, ngrn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
11 "vtsnt invst" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
12 "vtlm" jurnli thririyati msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
13 "vtsnimpks" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
14 "Ozvtsnttrns" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
15 "Ozvtsnt-Lizing" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
16 "Smvt" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Samrqnd sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
17 "Ist-Bttrflyay" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Toshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
18 "UzDngJuPint Kmpni" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
19 "UzDngYang K" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
20 "UzKrm K" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
21 "UzTngngK" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
22 "UzSmyungK" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
23 "UzDngVn K" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
24 "vtyn" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Frgn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
25 "Shvt Pdshipnik" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn vilyati Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
26 "Jizz kkumulyatr zvdi" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Jizz sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
27 "vtkmpnnt" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
28 "UzKdji" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
29 "UzChsis" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Nmngn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
30 "Qizil Suv" SSK msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt vilyati Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
31 "Trnskmplks" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
32 "Uznvu" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
33 "Uznvu injiniring" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
34 "UzEraeCable" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
35 "UzEraealternator" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Nviy sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
36 "UzErae Climate Control" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
37 "ngrn lgistik mrkzi" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ngrn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
38 "Uz vtustm" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Frgn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
39 "Uz Sngvu" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Frgn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
40 "Uz Ekkt" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
41 "Uzvttrylr" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Smrqnd sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
42 "vtsntgr" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
43 "vtsntSpl" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
44 "Kwangjin Autosystems" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
45 "Nmngn SSTTM" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Nmngn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
46 "Avtosanoat Metal" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
47 "Avtosanoat-Landi Renzo" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Nmngn sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
48 "Skl" bllr sglmlshtirish rmghi ntijrt tshkilti Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt vilyati Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
49 "grmsh snt invst" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
50 "KB-Uzgrt" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, Tshknt sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
51 "P" msuliyati chklngn jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, rzm vilyati, Pitnk sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("Ozvtsnt" J) eglik qildi 28.05.2015
52 "Gnrl Mtrs Uzbekistan" ksinrlik jmiyati Ozbkistn Rspubliksi, ndijn vilyati, sk sh. Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
53 General Motors Company Detroit Michigan, USA Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
54 General Motors Korea Company Incheon, The Republic of Korea Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
55 General Motors de Argentina S.R.L. Rosario, Argentina Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
56 General Motors do Brazil Ltd São Paulo, Brazil Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
57 GMPT Europe S.r.l Torino, Italy Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
58 Adam Opel AG Russelsheim, Germany Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
59 GM Auslandsprojekte GmbH Russelsheim, Germany Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
60 GM Auto Saint Petersburg, Russia Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
61 GM Holden Ltd. Port Melbourne, Australia Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
62 GM Overseas Corporation Detroit Michigan, USA Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
63 PT General Motors Indonesia Bekasi, Indonesia Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
64 PT General Motors Indonesia Manufacturing Bekasi, Indonesia Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
65 GM of Canada Limited Ontario, Canada Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
66 General Motors de Mexico, S. de R.l. de C.V. Del. Miguel Hidalgo, Mexico Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
67 Shanghai General Motors Corporation Limited Shanghai, China Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
68 Chevrolet Central and Eastern Europe LLC Budaors, Hungary Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
69 GM India Private Limited Gujarat, India Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
70 General Motors Manufacturing Poland Gliwice, Poland Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
71 GM Technical Centre India Pvt. Ltd. Bangalore, India Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
72 GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS, INC. Detroit Michigan, USA Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015
73 Chevrolet Sales Thailand Limited Jatujak, Thailand Ustv fndining yigirm v undn rtiq fizig "General Motors Powertrain - Ozbistn" Jning 20% yoki undn kop ksiyasi egsi bolgn yuridik shs ("GENERAL MOTORS HOLDINGS, LLC" Kmpniyasi) eglik qildi 28.05.2015