Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar / АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»


 {Jamiyat tomonidan sotib olingan aksiyalar}